MKM d.o.o. iz Banjaluke posluje od 1991. godine. Naši prioriteti su kvalitetan rad i pozitivan odnos prema klijentima. Neprestano pratimo nova dostignuća u oblasti informacionih tehnologija i mnogo pažnje poklanjamo edukaciji zaposlenih. Na stranicama koje slijede moći ćete da se pobliže upoznate sa našim projektima i načinom njihovog izvođenja.